Pasi Aro Oy
Pihapuut, tontit ja metsät

Puukauppapalvelut

- Leimikoiden ja puukaupan suunnittelu sekä kilpailutus

- Tarkastusmittaukset ja korjuun valvonta

- Korjuupalvelu, Harvennushakkuut myös metsurityönä ja erikoishakkuut

- Energiapuukauppa

Metsänhoitotöiden suunnittelu ja toteutus

- Metsän uudistamistyöt

- Taimikonhoito

- Harvennushakkuualueiden ennakkoraivaus

- Kemera-hakemukset